twitter
rss

Pengunjung

VISI PSS
Pusat Sumber Sekolah diharap dapat  melahirkan murid yang kreatif dalam menjana idea baru dan membentuk insan yang seimbang dalam pembentukan jasmani, emosi, rohani dan intelek.
MISI PSS
Memberikan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran kepada semua murid berdasarkan prinsip dan kehendak falsafah pendidikan Negara

PIAGAM   PELANGGAN
1.      Menyediakan  koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan semasa.
2.      Menyediakan bahan pembelajaran berelektronik memenuhi keperluan murid di era teknologi maklumat.
3.      Menyediakan bilik yang kondusif untuk murid dan guru mendapat maklumat.

MATLAMAT
1.      Mempertingkatkan mutu pendidikan dan pencapaian akademik di sekolah.
2.      Membentuk profesion keguruan yang berilmu, Dinamis, kreatif dan berdisiplin untuk membantu membangunkan sahsiah guru itu sendiri, bangsa, agama dan Negara.
3.      Membentuk golongan pelajar yang berilmu, dinamis dan kreatif.

OBJEKTIF
1.      Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai maklumat.
2.      Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.
3.      Menawarkan khidmat runding dan nasihat.
4.      Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.

Sembang