twitter
rss

Pengunjung

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PUSAT SUMBER
PENDETA ZA’BA 2012

1.       Aktiviti           :  Program Keceriaan Pusat Sumber
Objektif           :  Mewujudkan Pusat Sumber yang ceria dan kondusif
Masa                :  Disember 2011, Januari 2011
Sasaran            :  AJK Pelaksana, Pengawas PSS
Tindakan         :  GPM, AJK Pelaksana, AJK Keceriaaan & Pengawas PSS
Catatan            :   Perpustakaan, Bilik Tayang, Bilik BBM dan Pusat Akses

2.      Aktiviti            :  Mesyuarat AJK Induk PSS Kali Pertama
Objektif           :  Mengetahui aktiviti sepanjang tahun
Masa                :  Disember 2011
Sasaran            :  AJK Induk PSS
Tindakan         :  GPM, AJK Induk PSS
Catatan            :   Pembentangan AJK, Perbincangan Aktiviti

3.      Aktiviti            :  Orientasi PSS Untuk Murid Tahun 1  2012
Objektif           :  Memupuk minat membaca, pendedahan tentang peraturan PSS
Masa                :  Januari 2012
Sasaran            :  Semua murid Tahun 1
Tindakan         :  AJK Pelaksana, Penyelaras dan guru-guru Tahun 1
Catatan            :   Fungsi PSS, Peraturan PSS.

4.      Aktiviti            :  Majlis Pelantikan Pengawas PSS
Objektif           :  Memupuk sikap bertanggungjawab di kalangan Pengawas PSS
Masa                :  Januari 2011
Sasaran            :  Pengawas PSS
Tindakan         : GPM, AJK Pelaksana
Catatan            :   Penyerahan Watikah Pelantikan

5.      Aktiviti            :  Bengkel Memproses Buku
Objektif           :  Memastikan buku-buku diproses dengan betul
Masa                :  Januari
Sasaran            :  AJK Pelaksana, Pengawas PSS
Tindakan         :  AJK Pelaksana, Pengawas PSS
Catatan            :   Pusat Sumber Pendeta Za’ba dan Pusat sumber Mni PPKI6.      Aktiviti            :  Mengedarkan buku NILAM
Objektif           :  Mewujudkan budaya membaca
Masa                :  Januari
Sasaran            :  Semua murid
Tindakan         :  AJK NILAM, Pengawas PSS, Guru Kelas
Catatan            :   -

7.       Aktiviti           :  Taklimat Program NILAM
Objektif           :  Memberi pendedahan kepada guru
Masa                :  Januari
Sasaran            :  Guru BM dan gru BI
Tindakan         :  GPM, AJK NILAM.
Catatan            :  Sasaran 1 murid, 1 buku nilam.

8.      Aktiviti            :  Mesyuarat AJK Pelaksana kali Pertama.
Objektif           :  Mengetahui tugas-tugas AJK dan perkembangan terkini.
Masa                :  Januari
Sasaran            :  AJK Pelaksana.
Tindakan         :  AJK Pelaksana.
Catatan            :  Pembentangan AJK dan Perancangan aktiviti.

9.      Aktiviti            :  Kursus Kepimpinan Pengawas.
Objektif           :  Memupuk sikap kepimpinan dan tanggungjawab.
Masa                :  Februari
Sasaran            :  AJK Pelaksana.
Tindakan         :  AJK Pelaksana.
Catatan            :  Diadakan bersama pengawas sekolah.

10.  Aktiviti            :  Bengkel memproses buku.
Objektif           :  Memastikan buku diproses dengan betul dan berpusat.
Masa                :  Februari
Sasaran            :  AJK Induk
Tindakan         :  GPM dan AJK Induk
Catatan            :  memproses buku secara automasi.

11.  Aktiviti            :  Minggu Panitia Bahasa Melayu
Objektif           :  Memantapkan ilmu pengetahuan dan mencungkil bakat murid
Masa                :  Februari
Sasaran            :  Semua murid
Tindakan         :  Panitia Bahasa Melayu
Catatan            :   -

12.  Aktiviti            :  Bengkel Baik Pulih Buku
Objektif           :  Memastikan buku yang rosak dibaikpulih.
Masa                :  Mac
Sasaran            :  AJK Pelaksana
Tindakan         :  AJK Pelaksana dan pengawas PSS
Catatan            :  Pusat Sumber Pendeta Za’ba dan Pusat sumber mini PPKI

13.  Aktiviti            :  Menyelenggara Taman Herba
Objektif           :  Mewujudkan Taman Herba yang lengkap dan bermaklumat.
Masa                :  Mac
Sasaran            :  AJK Pelaksana
Tindakan         :  AJK Pelaksana, ketua T.Herba dan pengawas PSS
Catatan            :  Pusat Sumber Mini PPKI

14.  Aktiviti            :  Minggu Panitia Bahasa Inggeris
Objektif           :  Memantapkan ilmu pengetahuan dan mencungkil bakat murid
Masa                :  Mac
Sasaran            :  Semua murid
Tindakan         :  Panitia Bahasa Inggeris
Catatan            :   -

15.  Aktiviti            :  Bengkel Memproses Buku
Objektif           :  Memastikan buku-buku diproses dengan betul
Masa                :  April
Sasaran            :  Pengawas PSS
Tindakan         :  GPM, AJK Pelaksana, Pengawas PSS
Catatan            :   Menggunakan Sistem Automasi

16.  Aktiviti            :  Minggu Panitia Sains
Objektif           :  Memantapkan ilmu pengetahuan dan mencungkil bakat murid
Masa                :  April
Sasaran            :  Semua murid
Tindakan         :  Panitia Sains
Catatan            :   -

17.  Aktiviti            :  Mesyuarat AJK Pelaksana PSS Kali ke 2
Objektif           :  Membincangkan aktiviti PSS
Masa                :  April
Sasaran            :  AJK Pelaksana
Tindakan         :  AJK Pelaksana
Catatan            :   Pusat Sumber Pendeta Za’ba dan Pusat Sumber Mini PPKI


18.  Aktiviti            :  Bengkel Memproses Bahan Bukan Buku
Objektif           :  Memberi pengetahuan tentang cara memproses bahan bukan buku
Masa                :  April
Sasaran            :  AJK Induk dan AJK Pelaksana
Tindakan         :  AJK Induk dan AJK Pelaksana
Catatan            :   Memproses carta, kit-kit pembelajaran dsb.

19.  Aktiviti            :  Mesyuarat AJK Induk Kali Kedua
Objektif           :  Mengetahui Aktiviti semasa
Masa                :  April
Sasaran            :  AJK Induk
Tindakan         :  GPM, Pen. GPM dan AJK Induk
Catatan            :   Membentang aktiviti panitia

20.  Aktiviti            :  Minggu Panitia Matematik
Objektif           :  Memantapkan ilmu dan mencungkil bakat murid
Masa                :  April
Sasaran            :  Semua murid
Tindakan         :  AJK Panitia Matematik.
Catatan            :   -

21.  Aktiviti            :  Pengumpulan data NILAM kali Pertama
Objektif           :  Memastikan murid terlibat sepenuhnya dengan Program NILAM
Masa                :  Mei
Sasaran            :  Semua murid
Tindakan         :  AJK NILAM, Guru B. Melayu
Catatan            :   -

22.  Aktiviti            :  Membuat kad Sambutan Hari Guru
Objektif           :  Menghargai jasa-jasa Guru
Masa                :  Mei
Sasaran            :  Semua guru
Tindakan         :  AJK Pelaksana, Pengawas PSS, Kelab PSS
Catatan            :   Cenderahati kepada semua guru

23.  Aktiviti            :  Mesyuarat AJK NILAM
Objektif           :  Mengetahui status NILAM
Masa                :  Mei
Sasaran            :  AJK NILAM
Tindakan         :  AJK NILAM,
Catatan            :   Kemaskini Anjung NILAM


24.  Aktiviti            :  Minggu PSS dan Pembugaran NILAM
Objektif           :  Memupuk kesedaran tentang peranan dan kepentingan PSS serta  
                            memupuk minat membaca.
Masa                :  Jun
Sasaran            :  Semua murid
Tindakan         :  AJK Pelaksana, AJK NILAM.
Catatan            :   Pameran, Program derma buku dan kuntum

25.  Aktiviti            :  Mesyuarat Induk PSS Kali ketiga
Objektif           :  Membincang aktiviti Pameran Hari Komitmen
Masa                :  Julai
Sasaran            :  AJK Induk PSS
Tindakan         :  AJK Induk, AJK Pelaksana
Catatan            :   -

26.  Aktiviti            :  Pameran Sempena Hari Komitmen
Objektif           :  Mempamerkan hasil kerja murid dan BBM
Masa                :  Julai
Sasaran            :  Semua murid dan Ibu Bapa
Tindakan         :  GPM dan Semua Panitia
Catatan            :   -

27.  Aktiviti            :  Program Keceriaan Pusat Sumber
Objektif           :  Menceriakan lagi Pusat sumber
Masa                :  Julai
Sasaran            :  AJK Pelaksana
Tindakan         :  AJK Pelaksana dan Pengawas PSS
Catatan            :   Bilik BBM, Perpustakaan dan Bilik Tayang

28.  Aktiviti            :  Bulan Panitia Pendidikan Seni, Muzik dan Kajian Tempatan
Objektif           :  Memantapkan Ilmu pengetahuan, mencungkil bakat murid dan 
                            memupuk semangat cintakan Negara.
Masa                :  Ogos - September
Sasaran            :  Semua murid
Tindakan         :  Panitia PSV, Muzik dan K. Tempatan
Catatan            :   Aktiviti Bulan kemerdekaan

29.  Aktiviti            :  Bengkel Mengemaskini PSS
Objektif           :  Memastikan Sistem Fail yang betul
Masa                :  Ogos
Sasaran            :  AJK Pelaksana
Tindakan         :  AJK Pelaksana
Catatan            :   Pusat Sumber pendeta za’ba dan Pusat Sumber Mini PPKI

30.  Aktiviti            :  Bengkel Membuat Stok dan Inventori
Objektif           :  Mengemaskini fail inventori dan Harta modal
Masa                :  September
Sasaran            :  AJK Pelaksana
Tindakan         :  AJK Pelaksana
Catatan            :   Pusat Sumber pendeta za’ba dan Pusat Sumber Mini PPKI

31.  Aktiviti            :  Pemilihan pengawas PSS untuk tahun 2013
Objektif           :  Melantik Pengawas PSS yang berwibawa
Masa                :  September
Sasaran            :  Murid-murid tahun 1-5
Tindakan         :  GPM, Pen. GPM dan guru kelas
Catatan            :   Ujian bertulis dan temuduga

32.  Aktiviti            :  Program membaca 1 Malaysia
Objektif           :  Melahirkan murid yang minat membaca
Masa                :  Oktober
Sasaran            :  Murid tahun 6
Tindakan         :  GPM dan Guru Tahun 6
Catatan            :  Membuat Big Book dan menghasilkan bahan P&P.

33.  Aktiviti            :  Mesyuarat AJK Pelaksana kali ke 3
Objektif           :  Mengetahui aktiviti semasa
Masa                :  Oktober
Sasaran            :  AJK Pelaksana
Tindakan         :  AJK Pelaksana
Catatan            :  -

34.  Aktiviti            :  Mengadakan Lawatan sambil belajar
Objektif           :  Memberi pendedahan dan pengetahuan kepada murid
Masa                :  Oktober
Sasaran            :  Pengawas PSS
Tindakan         :  AJK Pelaksana
Catatan            :  Lawatan ke PSS cemerlang35.  Aktiviti            :  Pengumpulan Data kali kedua
Objektif           :  Memupuk budaya membaca
Masa                :  Oktober
Sasaran            :  Semua murid
Tindakan         :  AJK NILAM
Catatan            :  -

36.  Aktiviti            :  Penganugerahan Hadiah galakan membaca (Program NILAM)
Objektif           :  Menggalakkan murid membaca
Masa                :  Oktober
Sasaran            :  Murid yang layak
Tindakan         :  AJK NILAM
Catatan            :  -

37.  Aktiviti            :  Anugerah Tokoh NILAM peringkat sekolah
Objektif           :  Memupuk budaya membaca
Masa                :  November
Sasaran            :  Murid yang layak
Tindakan         :  AJK NILAM
Catatan            :  Tahap 1 dan Tahap 2 (Majlis Anugerah Cemerlang)

38.  Aktiviti            :  Penganugerahan sijil dan cenderahati kepada Pengawas PSS
Objektif           :  Memberi Anugerah di atas jasa dan bakti yang dicurahkan
Masa                :  November
Sasaran            :  Pengawas PSS
Tindakan         :  GPM dan Pen.GPM
Catatan            :  -


                                                                                                                                                        CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI PSS TAHUN 2012


AKTIVITI
DIS
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Program keceriaan PSS

2.
Mesyuarat AJK Induk

3
Mesyuarat AJK Pelaksana

4.
Orientasi PSS untuk tahun satu

5.
Majlis Pelantikan Pengawas PSS

6.
Bengkel Memproses Buku
(AJK Induk & Pelaksana)

7.
Minggu Panitia Bahasa Melayu


8.
Bengkel Baikpulih buku

9.
Menyelenggara Taman Herba PPKI

10.
Minggu Panitia Bahasa Inggeris

11.
Bengkel Memproses Buku
(Pengawas PSS)

12.
Minggu Panitia Sains dan Matematik

13.
Pengumpulan Data Nilam Kali Pertama

14.
Membuat Kad Sambutan Hari Guru

15.
Minggu PSS dan Pembugaran NILAM

16.
Pameran Sempena Hari Komitmen

17.
Bulan Panitia Pendidikan Seni, Muzik & Kajian Tempatan

18.
Bengkel Mengemaskini Fail PSS

19.
Pemilihan Pengawas PSS untuk Tahun 2013

20.
Program Membaca 1 Malaysia

21.
Lawatan Sambil Belajar

22.
Pengumpulan Data NIlam Kali Kedua

23.
Anugerah Tokoh Nilam Peringkat Sekolah

24.
Anugerah Sijil dan cenderahati kepada Pengawas PSS


Sembang